Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige en oplossingsgerichte therapie voor kinderen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. In deze begeleiding staat het kind centraal en niet de methode. Ieder kind is uniek, daarom is iedere aanpak anders. 

De kindertherapeut observeert de klacht(en) vanuit zes verklaringsmodellen, te weten:

• Medisch: heeft de klacht een lichamelijke oorzaak

• Stress: hoe is de balans bij het kind tussen draagkracht en draaglast 

• Gedrag: gericht op aan- en afleren van gedrag 

• Cognitief: vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen 

• Systemisch: welke rol speelt het gezinssysteem of omgeving bij de klacht

• Psychoanalytisch: is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden

In de therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken die het beste passen bij de behoefte van het kind en de klacht. De therapie bestaat o.a. uit gesprekken, spel en creatieve activiteiten (rollenspel, tekenen, verven, knutselen), onstpanningsoefeningen, verhalen vertellen, werken aan de gedachten en gevoelens van het kind, die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen.

Doel van de therapie is dat het kind controle krijgt over datgene waar hij last van heeft en dat er keuzemogelijkheden zijn. Daarnaast leert het kind te vertrouwen op zijn eigen kracht en het zelfvertrouwen wordt vergroot. Het uitgangspunt is dat het kind op bewust en onbewust weet welke oplossingen er voor de klacht zijn, waardoor zij weer helemaal tot bloei kunnen komen.