Werkwijze

Na (telefonische) aanmelding ontvangen de ouders een intakeformulier. Tijdens het intakegesprek bespreken we het intakeformulier en de ervaringen die de ouders hebben met hun kind. 

Vervolgens werk ik vijf sessies met het kind waarin ik de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Wij zoeken samen uit wat er precies aan de hand is om te komen tot de hulpvraag van het kind. Bij jongere kinderen zal de begeleiding op een meer speelse manier gaan; bij jongeren gebeurt dit meestal in gespreksvorm. Na vijf sessies volgt er een oudergesprek. Hierin worden de bevindingen en de veranderingen die het kind doormaakt besproken. In overleg met de ouders bepalen we hoe we dan verder gaan. Afhankelijk van de duur van de therapie vindt na iedere vijf sessies weer een oudergesprek plaats indien daar behoefte aan is. Aan de ouders worden opvoedingsadviezen gegeven en hoe zij kunnen omgaan met de problematiek van hun kind. 

Gemiddeld zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende om resultaat te zien, wat niet uitsluit dat in bepaalde gevallen de therapie langer kan duren. Ik ga uit van de behoefte, ervaringen en tempo van het kind. Het succes van de therapie hangt mede af van de steun van de omgeving, de interne mogelijkheden en de motivatie van het kind.