De rol van ouder(s) of opvoeder(s)

Kinderen opvoeden is een van de meest uitdagende en geweldige taken die ook veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt.  Het vraagt vaak geduld, energie en motivatie van de opvoeder. Dit klinkt soms zo gemakkelijk als de werkelijkheid anders blijkt te zijn. 

Ouder(s) of verzorger(s) spelen dan ook een belangrijke rol bij het veranderingsproces van hun kind. De therapie start daarom met een intakegesprek met de ouders waarin hun ervaringen met de klacht van hun kind worden besproken. Als onderdeel van de therapie behoren de oudergesprekken. In het oudergesprek gaat alle aandacht uit naar de ouders. Ouders blijven vaak beter gemotiveerd als zij zich gehoord, gezien en gesteund voelen. De bevindingen en ervaringen die het kind doormaakt wordt besproken. De adviezen en tips geven voor de ouder(s) of opvoeder(s) vaak een helder inzicht waarom bijvoorbeeld bepaalde vaste en ongewenste patronen binnen het gezinssysteem zo verlopen. Daarnaast kan het zijn dat u meer behoefte heeft aan begeleiding in het contact met uw kind. Deze gesprekken kunnen naast de individuele kindertherapie worden gevolgd.