De kosten van de therapie

  • Intakegesprek    (60 min.) € 85,00 (vrijgesteld van BTW)
  • Sessie met kind (50 min.) € 85,00 (vrijgesteld van BTW)
  • Oudergesprek    (60 min.) € 85,00 (vrijgesteld van BTW

Tevens behoren gesprekken en/of observatie op school tot de mogelijkheid. Hiervoor geldt een uurtarief van € 85,00 (vrijgesteld van BTW)

Voor een telefonisch consult kunt u een aanvraag indienen per mail; de kosten telefonisch consult zijn: € 42,50 (vrijgesteld van BTW) per 30 minuten.

Annuleren afspraak 

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de afspraak in rekening worden gebracht.

Vergoeding

Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt een deel van de kosten van de therapie. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) onder lidcodenummer 286.08.A. Op VIT kunt u bekijken of uw zorgverzekeraar de therapie vergoedt. Een verwijsbrief van de huisarts is hiervoor niet nodig. 

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten van de therapie als aftrekpost ‘bijzondere kosten’ bij uw belastingaangifte opgeven.

Klachten

De praktijk valt onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), waarin is geregeld dat klachten van cliënten op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Ik ben hiervoor aangesloten bij een beroepsvereniging VIT en geschillencommissie SCAG. Tevens sta ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ en val ik onder hun tuchtrecht.